top of page

Safon Uwch Cyfrifiadureg CBAC - Uned 4 Gweithlyfr Adolygu Arholiad (gydag atebion athrawon).

 

Mae cwestiynau yn ymwneud â:

 

4.1.1 PENSAERNÏAETH
1.1.2 RHAGLENNI IAITH Y CYNULLIAD
4.1.3 MEWNBWN / ALLBWN
4.1.4 RHWYDWEITHIO
4.2.1 RHWYDWEITHIAU CYFATHREBU
4.3.1 CYNRYCHIOLI RHIFAU FEL PATRYMAU DIR
4.4.1 DYLUNIO FFEIL
4.4.2 SEFYDLIAD FFEIL
4.5.1 DILYSU A GWIRIO DATA
4.5.2 CHWILIO DATA
4.5.3 SYSTEMAU RHEOLI CRONFA DDATA
4.5.4 DATA MAWR
4.5.5 SYSTEMAU DOSBARTHU
4.6.1 MATHAU O SYSTEMAU GWEITHREDU
4.6.2 YMYRIADAU
4.6.3 RHEOLI COFFA A CHYNHALU
4.6.4 ATODLEN
4.7.1 SYSTEMAU SY'N GYSYLLTIEDIG Â DIOGELWCH A RHEOLAETH
4.7.4 SYSTEMAU ARBENIGOL
4.7.5 RHYNGRWYD A MEWNRWYD
4.8.1 DIOGELU HYNODD DATA
4.8.2 CRYPTOGRAFFIAETH
4.8.3 BIOMETREG
4.8.4 MEDDALWEDD MALISUS A DULLIAU YMOSOD AC AMDDIFFYN

 

Mae hwn yn e-lyfr cynhwysfawr i alluogi athrawon i'w ddefnyddio yn y dosbarth neu drwy ddysgu gartref. Cesglir cwestiynau cyn-bapur CBAC mewn fformat llyfr gwaith i'w ddefnyddio ar ddyfeisiau i'w marcio'n hawdd.

 

Safon Uwch - Uned 4 Cyfrifiadureg CBAC E-lyfr Asesu/Adolygu ar gyfer Gwersi

£5.00Price
  • Gwybodaeth Bellach

    Gellir ei uwchlwytho i OneDrive i'w ddefnyddio'n hawdd.

    Darperir taflen ateb ryngweithiol lawn gyda dolenni a mynegai ar gyfer mynediad hawdd at gwestiynau ac atebion.

bottom of page