top of page

Mae hon yn wers ddechreuwyr lawn, yn cyflwyno Rhaglennu Java trwy Greenfoot. Mae'r holl god a ddefnyddiwyd wedi'i brofi drwy'r amser ac mae hwn yn adnodd gwych i'w ddefnyddio, gyda'r nod o wneud addysgu Greenfoot mor ddiymdrech â phosibl i'r athro.

 

Mae’r wers yn dysgu’r canlynol i’r myfyriwr:

 

* Sut i ddeall amgylchedd Greenfoot

* Sut i boblogi'r Byd gyda chefndiroedd ac actorion

* Sut i symud yr actorion o gwmpas y byd, gan newid cyflymder

* Sut i lunio eu cod a gwirio am wallau

* Sut i ychwanegu actorion ychwanegol

* Sut i greu symudiad gan ddefnyddio eu bysellau

 

Mae’r adnodd hwn yn cynnwys y canlynol:

 

* Fideo gwers

* PowerPoints a pdfs

* Taflen codau

Rhaglennu Greenfoot (Java) - Gwers Un

£3.00Price
    bottom of page