top of page

Mae hon yn ail wers lawn, yn cyflwyno Rhaglennu Java trwy Greenfoot. Mae'r holl god a ddefnyddiwyd wedi'i brofi drwy'r amser ac mae hwn yn adnodd gwych i'w ddefnyddio, gyda'r nod o wneud addysgu Greenfoot mor ddiymdrech â phosibl i'r athro.


Mae’r wers yn dysgu’r canlynol i’r myfyriwr:
 

* Sut i ddeall amgylchedd Greenfoot
* Sut i dynnu actorion o'r olygfa
* Sut i achub y Byd
* Sut i arafu a chyflymu actorion
* Sut i fwyta'r actorion
* Sut i godio'n effeithiol yn Java
* Sut i wirio cystrawen am wallau
* Creu eu byd eu hunain

 

Mae’r adnodd hwn yn cynnwys y canlynol:

 

* PowerPoints a pdfs
* Taflen codau
* Cynnwys cod llawn Greenfoot wedi'i sipio ar gyfer y wers

Greenfoot (Rhaglenu Java) - Gwers Dau [Dileu Actorion]

£3.00Price
  • Gwybodaeth Ychwanegol

    Mae'r holl god ac adnoddau wedi'u cynnwys yn y ffeil hon. Mae'r holl gynnwys wedi'i brofi.

bottom of page