top of page

Mae'r fersiynau e-ddosbarth hyn y gellir eu golygu a phrofion dosbarth ysgrifenedig, gydag atebion athrawon, wedi'u hanelu at TGAU (OCR) Cyfrifiadureg. Mae'r papur ar gyfer prawf 30 munud, a dyfernir 21 marc.

 

Darperir cyflwyniad PowerPoint gydag atebion ar gyfer trafodaethau pellach yn y dosbarth hefyd.

 

Mae'r prawf yn cynnwys cymysgedd o gwestiynau ac atebion cyn-bapur yn seiliedig ar gwestiynau ac atebion 2015, 2017, 2018 a phapur enghreifftiol.

 

Mae'r prawf hwn yn seiliedig ar y meini prawf canlynol:

 • Mathau o ffeiliau delwedd
 • Cywasgu
 • Storfa eilaidd
 • Capasiti ffeil
 • RAM a ROM
 • Cof Rhith

TGAU Cyfrifiadureg (OCR) Prawf Dosbarth Uned 1.2 - Cof a Storio

£2.00Price
 • Resource Information

  Daw'r adnodd prawf hwn mewn dau fersiwn:

  1. e-brawf
  2. prawf ysgrifenedig
bottom of page